KIJK je mee?

Jouw mening is heel erg belangrijk voor ons. We willen je daarom een aantal vragen stellen, zodat we KIJK nog beter kunnen maken. Het invullen van de vragen kost je slechts 5 minuten. Graag vóór 5 januari invullen, zodat we jouw input ook mee kunnen nemen. Samen kijken we verder!

KIJK mij

#1
Ik ben een:
#2
Mijn leeftijd is:
#3
Ik woon momenteel in:
#4
Ik ben voornamelijk geïnteresseerd in:
Meerdere antwoorden mogelijk

Hoe ik KIJK

#5
Op welke manier lees je KIJK?
#6
Op welke manier volg je KIJK online?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk op deze vraag.
#7
Op welke openbare plekken lees je KIJK?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk op deze vraag.
#8
Welke (andere) betaalde mediakanalen gebruik je?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk op deze vraag.

Waarom ik KIJK

#9
Wat is voor jou de belangrijkste toegevoegde waarde van KIJK?
#10
Wat is voor jou de belangrijkste reden om KIJK te lezen?
#11
Heb jij KIJK wel eens aanbevolen bij vrienden/familie?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk op deze vraag.

Waar ik naar KIJK

Vraag 12 t/m 16 zijn alleen bedoeld voor wie het papieren magazine leest. Doe je dat niet, ga dan verder naar vraag 17.
#12
Wat vind je van de betrouwbaarheid en diepgang van de artikelen van KIJK? (print)
Deze vraag kun je skippen als je de geprinte versie van KIJK niet leest.
#13
Wat vind je van de actualiteit van de onderwerpen van KIJK? (print)
Deze vraag kun je skippen als je de geprinte versie van KIJK niet leest.
#14
Wat vind je van de auteurs van KIJK? (print)
Deze vraag kun je skippen als je de geprinte versie van KIJK niet leest.
#15
Wat vind je van de leesbaarheid van KIJK? (print)
Deze vraag kun je skippen als je de geprinte versie van KIJK niet leest.
#16
Wat vind je van het beeldgebruik van KIJK? (print)
Deze vraag kun je skippen als je de geprinte versie van KIJK niet leest.

Hoe ik verder KIJK

Zou jij:
#17
KIJK blijven lezen wanneer het alleen online wordt aangeboden?
#18
Naast het magazine graag gebruik willen maken van een online archief (een online database waar alle KIJK-artikelen terug te vinden zijn)?
#19
Bereid zijn om voor een dergelijk archief te betalen?
Als je op vraag 18 'Nee' hebt ingevuld, kun je deze vraag skippen.
#20
Binnen een dergelijk archief de mogelijkheid willen om je te kunnen abonneren op verschillende categorieën?
#21
Binnen een dergelijk archief de mogelijkheid willen om je te kunnen abonneren op verschillende auteurs?
#22
Graag gebruik willen maken van een app?
#23
Graag meer betrokken willen worden bij de totstandkoming van de inhoud van KIJK?
#24
In de bres springen om KIJK te helpen als het zou dreigen te verdwijnen?
#25
Op de hoogte willen blijven van de uitkomsten van het onderzoek en meedenken over de volgende stappen?